Kurs obejmuje naukę analizy i interpretacji cech osobowościowych człowieka na podstawie charakteru pisma. Umiejętności grafologiczne są często wykorzystywane w różnych instytucjach państwowych, korporacjach itp. Kurs pozwala zdobyć nowe umiejętności, które mogą stać się pasją lub nowym zawodem.

Program warsztatów z psychografologii:

– Symboliki przestrzeni.
– Podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii.
– Omówienie katalogu graficznych cech pisma i podpisów analizowanych w trakcie badań identyfikacyjnych oraz ich znaczenie w psychografologii:

cechy syntetyczne
cechy topograficzne
cechy motoryczne
cechy mierzalne
cechy strukturalne
alfabet grafologiczny
grafologia cyfr
psychologia środka pisarskiego
psychologia podłoża dokumentu
psychologia pasty w środku pisarskim
psychologia podpisu

– Patologia pisma ręcznego.
– Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na obraz graficzny, a interpretacja psychologiczna.
– Zarys kryminalistycznych aspektów pismoznawczych.
– Łączenie rożnych technik analizy osobowości:

analiza z wyglądu – psychologia ubioru
analiza rysunku
psychologia wystroju wnętrza w tym domu
mowa ciała

– Ćwiczenia praktyczne.

Opinie z zakresu psychografologii można sporządzać po zaliczeniu II stopnia kursu. Certyfikaty uprawniają do prowadzenia tego typu działalności.

Prowadzenie: dr Grzegorz Duniec – instruktor psychografologii Polskiego Stowarzyszenia Grafologów, biegły sądowy w zakresie kryminalistycznych badań pisma ręcznego i psychografologii przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i przy Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga. Prowadzi badania naukowe w zakresie kryminalistycznych badań patologicznego pisma ręcznego. Specjalista w zakresie interpretacji psychologicznej ubioru i mowy ciała.