Holopatia jest nowym doświadczeniem na polu medycyny energetycznej, która łączy w sobie sprawdzone zasady akupunktury z najnowszą wiedzą medyczną i nowoczesną technologią. Praktykując medycynę holopatyczną korzystamy i nadajemy kierunek energii „chi” w formie cyfrowej z pomocą programów komputerowych bazujących na zasadach akupunktury i homeopatii. Przy czym integrujemy doświadczenia i know how setek użytkowników, które stoją do naszej dyspozycji po naciśnięciu klawisza.
Holopatia ma na celu wzmocnienie systemu energetycznego ciała; likwidowanie blokad powstałych w meridianach, doprowadzenie energii „chi” do wzmożonego przepływu, a tym samym polepszenia ogólnego stanu samopoczucia pacjenta.
Medycyna holopatyczna – tak jak np. akupunktura, homeopatia i biorezonans – jest gałęzią medycyny energetycznej/informacyjnej - komplementarnej. Dlatego też terapia holopatyczna nie może zastąpić metod leczenia konwencjonalnego.

roman nachtRoman Nacht – pierwszy holopata polski. Wiele podróżował: Indie, Izrael, Archipelag Tuamotu, USA. W Chicago w latach 1979 - 1984 jako członek Ancient Astronaut Society prowadził założone przez siebie Centrum Świadomego Poszerzania Świadomości . Jego artykuły publikowały w latach 70-80 ubiegłego stulecia wszystkie znane gazety polonijne na świecie. Od 1996 roku praktykuje najnowszą gałąź medycyny holistycznej/energetycznej – holopatię. Jest autorem psychografii pt. Podwójna spiralaIZRAEL – co tu będzie jutro? oraz książki napisanej w stylu literackiego kubizmu, pt. Czy ktoś z Państwa pragnie ze mną porozmawiać?