Prawda stała się zakładnikiem pieniądza. Mimo, że wiedza o szkodliwości pól elektromagnetycznych istnieje od dawna, jest obecnie - wraz z dynamicznym rozwojem technologii bezprzewodowych – skrzętnie zatajana. Niezależne opracowania pokazują związki ekspozycji na takie pola z zachorowaniami na przewlekłe choroby, w tym nowotwory.
Źródłami mikrofal – oprócz masztów telefonii komórkowej – są m. in. radary, emitery radiowego internetu, Wi Fi, routery, telefony bezprzewodowe DECT, smart meter-y, czujki alarmowe.

Wykład traktuje m.in. o:
– wpływie mikrofal na organizmy żywe
– źródłach mikrofal
– metodach diagnostyki
– metodach zabezpieczeń

pietron 425x283Dionizy Pietroń – absolwent krakowskiej AGH i Politechniki Warszawskiej. Ekspert w dziedzinie inżynierii materiałowej. Badacz piramid. Autor nowatorskich rozwiązań w dziedzinie diagnostyki i rewitalizacji wnętrz.