Podstawy psychografologii.

Pismo jest zwierciadłem naszej osobowości – mówią psychografolodzy. Na podstawie próbki pisma można stworzyć portret psychologiczny każdego człowieka. Najwięcej można odczytać z podpisu. Specjaliści mówią, że trudno zanalizować tekst bez przyjrzenia się sygnaturze. Każdy jest niepowtarzalny i trudny do podrobienia. Podpisujemy się automatycznie, bez zastanowienia, zwykle tak samo przez całe nasze życie. A ewentualne zmiany w podpisie świadczą o naszych problemach, rozwoju, mocnych i słabych stronach, a także o naszej pewności siebie. Nasz podpis widnieje praktycznie na wszystkich dokumentach, ponieważ świadczy o tym, że jesteśmy częścią społeczeństwa. Nieprawidłowy podpis – i bank może odmówić wypłacenia pieniędzy. Właśnie to przekonanie, że pismo, podpis i rysunek wyrażają nasze wnętrze leża u podstaw grafologii.
Należy jednak zauważyć, że psychografologia daje nam jedynie podpowiedź, wskazówkę i nie może być interpretowana zbyt dosłownie. Warto o tym pamiętać, jeśli zamierzamy korzystać z pomocy psychografologa. Może on jedynie zwrócić na coś naszą uwagę, powiedzieć o naszych prawdopodobnych dyspozycjach, ale nie zaszufladkuje osobowości.

dr Grzegorz Duniec – instruktor psychografologii Polskiego Stowarzyszenia Grafologów, biegły sądowy w zakresie kryminalistycznych badań pisma ręcznego i psychografologii przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Prowadzi badania naukowe w zakresie kryminalistycznych badań patologicznego pisma ręcznego. Specjalista w zakresie interpretacji psychologicznej ubioru i mowy ciała.