Grażyna Klein – muzyka
Ryszard Klein – słowo

Celem spotkania jest wewnętrzne zharmonizowanie. Uświadomienie sobie potężnej mocy, jaka jest udziałem każdej istoty ludzkiej. Wykład połączony jest z medytacją uwalniającą z poczucia winy i lęku. Całość ubogaca energetyczny śpiew Grażyny Klein, wykonującej własne kompozycje muzyczne.

grazyna klein

Grażyna Klein – wokalistka, kompozytorka i muzykoterapeutka. Wykorzystuje dźwięk jako środek leczniczy. Wyjątkowa wibracja jej głosu w połączeniu ze specyfiką kompozycji jest w stanie poruszyć najgłębsze warstwy komórek słuchacza. Poddanie się jej terapeutycznemu działaniu, prowadzi ciało i umysł do harmonii, równoważy pracę czakr, uwalniając napięcia i blokady. Na bazie wieloletnich doświadczeń w pracy terapeutycznej wydała płytę Melodia Duszy.
Grażyna Klein ukończyła Akademię Muzyczną we Wrocławiu - specjalność Muzykoterapia; Akademię Muzyczną w Katowicach – specjalność lutnia i gitara barokowa; Uniwersytet Śląski - Wydział Pedagogiczno Artystyczny oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach - specjalność Oligofrenopedagogika.
Zapraszamy do wysłuchania utworów na YouTube


https://www.youtube.com/watch?v=UdRNXoAMJ_0

https://www.youtube.com/watch?v=j7k7J-YUcmw

 

 

ryszard klein s

Ryszard Klein jest jednym z pierwszych polskich pisarzy, który zagadnienia duchowości psychologicznej osadził na rodzimych wartościach. Czerpiąc z dobrodziejstw kultury chrześcijańskiej ukazał jej spójność ze współczesnymi nurtami. Książka, Cisza – esencja naszego umysłu została uznana za najlepszą książkę psychologiczną roku 2012 w plebiscycie organizowanym przez wortal granice.pl. Pozycję tę przetłumaczono na język hiszpański i wydano w Argentynie pod tytułem Silencio lo esencial de nuestra mente. W roku 2013 autor wydał książkę zatytułowaną Jam Jest. Za całokształt twórczości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował Ryszarda Kleina Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

 

Przygotowując książkę Cisza esencja naszego umysłu sądziłem, że w tematyce iluzji większość już powiedziano. Obecnie wiem, że to wierzchołek góry lodowej. Zasięg matrixa, w którym żyjemy jest tak szeroki, że trudno w tym wymiarze mówić o posiadaniu wolnej woli. Węzłów tych nie sposób rozwiązać w całości. Można jedynie rozluźniać je nieustannie pogłębiając świadomość. Fundamentem tej świadomości jest przeświadczenie, że nasze ludzkie ciało, to jedynie tymczasowo przybrana forma wielowymiarowej istoty, jaką jest człowiek. Gdy miejsce lęku, analizy i podziału zajmie miłość, pewność i moc wówczas staniemy w Ciszy obok własnych iluzji.

Tematyka książki Jam Jest oscyluje wokół następujących pytań;
Czy mamy prawo myśleć o człowieku w kategoriach boskości?
Czy Bóg zezwala nam na kroczenie własną drogą, na życie zgodne z głęboko ukrytym wewnętrznym ja?
Czy gdy odkryjemy swoje pragnienia mamy prawo je zaspokajać?
Czy Bóg stawia nam jakiekolwiek granice?
Granice nie mogą istnieć, gdyż miłość sama w sobie nie ma granic. Jedyne ograniczenia, jakie napotykamy to te, które stawia nam nasz własny umysł. Gdy lęk zmieniamy w miłość, a poczucie winy w świadomość, nikną niepokoje serca, zanurzonego w jedności i podobieństwie do tego, Który Jest. Wyjście poza zwykły umysł, uświadomienie sobie własnego bogactwa, wartości i boskiej mocy, to najcenniejszy dar, jaki możemy dać samym sobie. Cała fascynująca tajemnica jest w nas, a zgłębiana w ciszy własnego serca, odsłania niekończące się pokłady wielopłaszczyznowego rozwoju. Czy może być inaczej? Doświadczamy przecież niepojętej miłości już w samym fakcie istnienia.
Książka zaopatrzona jest w audiobook. Nagranym tekstom towarzyszy muzyka Grażyny Klein

https://www.youtube.com/watch?v=LmAVlifJz08