Najskuteczniejsza metoda wykrywania pasożytów, grzybów, złogów miażdżycowych w organizmie człowieka.

W badaniu żywej kropli krwi, oprócz elementów które są jej składnikami, można stwierdzić również m.in. obecność pewnych struktur patogennych, różnego rodzaju mikroorganizmów, takich jak: bakterie, grzyby oraz inne pasożyty pochodzące z pożywienia, wody i środowiska, w którym żyjemy. Każda z tych struktur oraz każda zaobserwowana zmiana widoczna w mikroskopie stanowi dla lekarza cenną informację o stanie zdrowia pacjenta. Wczesne wykrycie oznak odbiegających od normy umożliwia doprowadzenie naszego organizmu do równowagi poprzez wprowadzenie zmian w dotychczasowym stylu życia oraz nowych nawyków żywieniowych i uzupełnienie niedoborów przez zastosowanie odpowiedniej suplementacji.
Dostatecznie szybka reakcja może znacznie obniżyć ryzyko wystąpienia zagrażających nam stanów chorobowych, a także spowodować cofnięcie niekorzystnych symptomów powstałych na skutek uszkodzeń.

wiktor stelmach s2Wiktor Stelmach – specjalista ziołolecznictwa - fitoterapii. Studia farmaceutyczne ukończył w Leningradzkim Instytucie Chemiczno- Farmaceutycznym, tytuł doktora nauk farmaceutycznych uzyskał w Instytucie Naukowo-Badawczym WHO w Teheranie (Iran); doktor n. med. Międzynarodowego Uniwersytetu Otwartego Medycyny Komplementarnej w Kolombo (Sri Lnka). Jest autorem licznych opracowań nowoczesnych technologii w zakresie produkcji i kontroli jakości leków, a także autorem kilku oryginalnych receptur leków ziołowych, które zostały nagrodzone za ich skuteczność terapeutyczną. Udziela się także jako lekarz, specjalizuje się w geriatrii.
Wieloletni nauczyciel i wykładowca, prowadzi wykłady oraz współpracuje z jednostkami o profilu farmaceutyczno-medycznym jako specjalista-konsultant. Wybitny specjalista w zakresie roślin leczniczych Ameryki Południowej i Azji. Jest członkiem Zarządu Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.