29 maja (niedziela), g. 12.00 – 13.15, budynek C – sala 3

Śmierć jest nieodłączną składową ewolucji życia. Życie jest nierozerwalnie związane z energią, zdolnością działania, a z biegiem życia energia wyczerpuje się. Czy to swoista forma energii, élan vital, definiuje życie, a jej utrata jest śmiercią? Wraz ze śmiercią jakaś istotna część energii znika z ciała bezpowrotnie – z człowieka pozostają zwłoki. Chociaż różnica jest dramatyczna, czasami istnieją trudności w ocenie, czy mamy do czynienia z osobą żywą czy zwłokami. Definicja śmierci i stwierdzenie zgonu są ważne, ponieważ tylko zwłoki można wykorzystywać, a są one materiałem wartościowym, Najskuteczniejszą metodą sprawdzenia, czy życie tli się jeszcze w ciele, jest neuroobrazowanie mózgu. Pozostaje pytanie, co dzieje się z energią po opuszczeniu ciała? Biolodzy i fizycy nie stwardzili istnienia energii  życiowej poza ciałem, niektórzy myśliciele uważają jednak, bez dowodów, że aktywności elektryczne mózgu tworzą wspólne pole energii. Istnienie oryginalnego fluidu energetycznego zakładał Franz Anton Mesmer (1734 – 1815). Pomysły Mesmera, nigdy nie zweryfikowane naukowo, były często wyszydzane, są jednak podstawą poglądów bioterapeutów i stosowanych przez nich metod. Wydaje się, że najbardziej fascynujące jest poszukiwanie neurobiologicznych podstaw zjawisk uznawanych przez ogół za istniejące, a przez naukę - za iluzje. Takim dobrym przykładem mogą być zjawiska okołośmiertne. Osoby umierające, ale odratowane, często opisują swoje doznania w okresie zwanym śmiercią kliniczną. Doznania te określa się jako NDE – near death experience – i dla wielu mają być dowodem istnienia niezależnej od ciała świadomości. W wykładzie poszukamy odpowiedzi na pytanie, czy zmiany materialne zachodzące w umierającym mózgu mogą wyjaśnić fenomen NDE?

Wykład poprowadzi Jerzy Vetulani – prof. dr hab. nauk przyrodniczych, psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, członek PAN i PAU, dr honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek honorowy Indian Academy of Neurosciences. Profesor Małopolskiej Wyższej Szkoły im. J. Dietla w Krakowie. Członek licznych towarzystw międzynarodowych. Autor kilkuset prac badawczych, współtwórca hipotezy β-downregulacji jako mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych. Jeden z najczęściej cytowanych naukowców polskich w dziedzinie biomedycyny. Popularyzator nauki, autor licznych książek popularno-naukowych, odznaczony wielu nagrodami naukowymi oraz Krzyżem Kawalerskim OP. Prowadzi blog naukowy „Piękno Neurobiologii” (vetulani.wordpress.com). Działa również społecznie, obecnie jest wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia dla Małopolski oraz członkiem honorowym Akademii Pełni Życia, członkiem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych.

vetulani d