29 maja (niedziela), g. 15.00 – 16.15, budynek C – sala 3

Psychotronika, zamanifestowana została w roku 1973 na kongresie w Pradze jako ni mniej, ni więcej tylko "interdyscyplina naukowa", badająca związki świadomości i materii. Obecnie definicja  ta jest nieco szersza – psychotronika bada związki energii, informacji i świadomości obserwatora, czyli rozszerza znaną od niemal stu lat fizykę kwantową. Choć w zakres zainteresowań psychotroniki wchodzą niewyjaśnione dziś naukowo zjawiska "psi", jednak jest ona w istocie swej naukowa, albowiem stara się – na tyle, na ile to przy dzisiejszym stanie wiedzy możliwie - trzymać się naukowej metodologii.

Wykład poprowadzi Włodzimierz Zylbertal – rocznik 1960, absolwent Wydziału Filologii UW, filozof, astrolog, psychotronik, badacz i popularyzator tematyki „zjawisk paranormalnych”, autor wielu książek i publikacji prasowych poświęconych tej dziedzinie. W latach 1992 – 2001 wykładowca astrologii, numerologii i ekofilozofii w Studium Edukacji Ekologicznej we Wrocławiu. Od 2002 r. prowadzi własną niekomercyjną placówkę badawczą – Laboratorium Energii Subtelnych, zajmującą się wypracowaniem naukowych metod badania zjawisk paranormalnych. Jest też wykładowcą podstaw psychotroniki w krakowskim Studium Psychotroniki im Juliana Ochorowicza. Uznany i ceniony popularyzator astrologii i psychotroniki. Od wielu też lat aktywny współtwórca filozofii ekologicznej. Najważniejsze książki: „Kosmiczne źródła jaźni”, „Homo Divinatus”’ „Liczby Losu liczby Człowieka”, „Kosmiczny dar tożsamości”, „Miejscem człowieka jest Ziemia”, „Astrolog Obywatel” W latach 1998 – 1999 współpracował z miesięcznikiem „Wiedza Tajemna”, obecnie współpracuje z „Czwartym Wymiarem”. Stałe publikacje w pismach ekologicznych („Kropla”, „Zielone Brygady”) i periodykach naukowych. Jest współtwórcą unikatowej metody indywidualnego doboru afirmacji, co obecnie wykorzystuje w Metodzie Twórczych Afirmacji.

Zylbertal