28 maja (niedziela), g. 11.30 – 12.45, budynek C – sala 3

Igor Witkowski przedstawi w trakcie prelekcji zapowiedzi załamania się religii, jakie padały w objawieniach katolickich i w innych proroctwach. Zostaną one skonfrontowane z rzeczywistymi wydarzeniami. Wszystko to ma służyć refleksji jak taki wstrząs naprawdę ma wyglądać i dlaczego różne siły uznały go za konieczny. Zaprezentowane zostaną najnowsze informacje, wcześniej nieznane - m.in. zawarte w najnowszych książkach Witkowskiego na ten temat. Zostanie to przedstawione na tle ogólnej strategii przemian na Ziemi.

Wykład poprowadzi Igor Witkowski

Autor ponad 60 książek, przez co pozostaje jednym z najpłodniejszych autorów polskich. Napisał również ponad sto artykułów, publikowanych głównie w czasopismach „Technika Wojskowa”, „Technika Wojskowa – Historia” i „Lotnictwo”. Brał udział m.in. w kilkunastu telewizyjnych programach dokumentalnych dla stacji TVP, TVN, Discovery Channel i kilku dla amerykańskiego History Channel. Był redaktorem naczelnym miesięczników „Technika Wojskowa” i „Druga Wojna Światowa”. Większość jego książek poświęcona jest historii wojskowej, a w szczególności historii Trzeciej Rzeszy. Za swe największe osiągnięcie uważa „Nową prawdę o Wunderwaffe”, która stanowi kompleksowy opis projektów zbrojeniowych i naukowych Trzeciej Rzeszy i jak żadna inna podobna publikacja, została oparta na własnych poszukiwaniach autora w archiwach na trzech kontynentach, stanowiąc ukoronowanie kilkunastu lat pracy badawczej. Warte odnotowania są jeszcze dwa zagadnienia, które opisywał Igor Witkowski: jego analizy dotyczące zagrożenia terrorystycznego oraz zainteresowanie historią naszej cywilizacji, w tym nieznanymi aspektami cywilizacji starożytnych. Za najważniejszą publikację Witkowskiego dotyczącą cywilizacji starożytnych uważana jest z kolei książka „Oś świata” z roku 2009, która zawiera opis oparty na własnych badaniach autora w terenie, dotyczący boliwijskich ruin Puma Punku. Znajdują się tam bloki kamienne, których skopiowanie byłoby, zdaniem wielu specjalistów, niemożliwe nawet dzisiaj. „Oś świata” to jedyna książka na świecie, poświęcona głównie tej zagadce. Jest też autorem kilku powieści: „Kod Adolfa Hitlera” (dwa tomy), „Podziemna reduta Hitlera” i najnowsza „Siedem spojrzeń na srebrną relikwię”.

 

KUP BILET jednodniowy
KUP BILET dwudniowy