28 maja (niedziela), g. 10.30 – 11.45, sala kameralna

Metoda Nieinwazyjnej Analizy Osobowości (NAO) to narzędzie pozwalające zrozumieć człowieka, określić jego cechy charakteru oraz słabe i mocne strony. W celu określenia profilu psychologicznego, w oparciu o metodę NAO, wykorzystuje się: psychografologię (badanie cech graficznych pisma ręcznego, śladu językowego, środka pisarskiego, podłoża dokumentu, na którym został naniesiony obraz graficzny), chirologię (analiza dłoni), interpretację wyglądu (psychologia ubioru), fizjonomikę twarzy, analizę wypowiedzi ustnej, mowę ciała, psychologię mieszkania. Wszystkie wymienione techniki wzajemnie się uzupełniają i pozwalają lepiej zrozumieć człowieka. NAO umożliwia uświadamianie sobie przyczyny odnoszenia sukcesów lub ponoszenia porażek zarówno na polu zawodowy jak i osobistym. Wymienione metody analizy osobowości to doskonałe narzędzie pozwalające lepiej zrozumieć siebie i poprawić jakość życia osobistego oraz swojej rodziny.

Wykład poprowadzi dr Grzegorz Duniec

Instruktor psychografologii Polskiego Stowarzyszenia Grafologów, biegły sądowy w zakresie kryminalistycznych badań pisma ręcznego i psychografologii przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Prowadzi badania naukowe w zakresie kryminalistycznych badań patologicznego pisma ręcznego. Specjalista w zakresie interpretacji psychologicznej ubioru i mowy ciała.

 

KUP BILET jednodniowy
KUP BILET dwudniowy