26 maja (sobota), g. 10.00 – 12.00, sala 008, budynek A

Grafologia to dziedzina wiedzy, której obszarem zainteresowania jest pismo ręczne. W Grafologii wyodrębnia się trzy specjalizacje: psychografologię, pismo znawstwo oraz grafologię kliniczną.
Psychografolodzy sporządzają portrety psychologiczne w oparciu o pismo ręczne, rysunki, symbole, analizę cech językowo-treściowych. Pismoznawcy dokonują identyfikacji autora zapisów odręcznych w oparciu o analizę cech graficznych pisma ręcznego, podpisów i paraf oraz analizę śladu językowego. Grafologia kliniczna to dyscyplina wiedzy, która pozwala ocenić, czy zmiany jakie obserwuje się w piśmie mają podłoże neurologiczne, psychologiczno-psychiatryczne, czy też są skutkiem zażycia substancji psychoaktywnych lub spożycia alkoholu.

W trakcie warsztatów uczestnicy poznają metodykę sporządzania portretów psychologicznych, wcielą się w rolę eksperta kryminalistycznego i samodzielnie dokonają identyfikacji zapisów graficznych. Spróbują zamaskować swoje pismo odręczne, uniemożliwiając identyfikację autorstwa zapisów. Podczas zajęć będzie można także zbadać swoje pismo pod mikroskopem.

 

Warsztat odbywa się jako pierwszy - prosimy o zapisy do dnia 20 maja 2018 r.

KUP BILET ONLINE60 zł <kliknij>