27 maja (niedziela), g. 11.30 – 12.45, sala 3, budynek C

Metody projekcyjne to sposoby badania osobowości pozwalające zrozumieć
głębokie, wewnętrzne treści psychiczne, które trudno jest wydobyć na powierzchnię przy pomocy tradycyjnych technik psychologicznych.

Wykład poświęcony jest dwóm metodom projekcyjnym służącym ujawieniu ukrytych tajemnic podświadomości: testowi kolorów Maxa Luschera oraz testowi Leopolda Szondiego.

„Wybór barw odczuwanych jako przyjemne lub nieprzyjemne jest funkcją aktualnych skłonności człowieka”. Test kolorów Maxa Luschera służy do badania dynamicznej strony osobowości oraz do oceny typu przeżywania (bada stany emocjonalne, dynamikę popędów, mechanizmy obrony psychologicznej). Opiera się na preferencji barw. Opracowany został przez szwajcarskiego psychoterapeutę Maksa Luschera w XX wieku.
Test Leopolda Szondiego opiera się o koncepcje psychoanalityczne Karla Junga i Zygmunda Freuda. Jego celem jest odkrycie najgłębszych, stłumionych w nas impulsów, na podstawie sympatii lub awersji spowodowanej zdjęciami konkretnych osób. Metoda pozwala zrozumieć nasze potrzeby wewnętrzne, dzięki którym podejmujemy kluczowe decyzje we wszystkich ważnych aspektach naszego życia – pracy, rodziny, związków. Twórca testu - węgierski lekarz Leopold Szondi - wykorzystywał go jako projekcyjne narzędzie do diagnozy osobowości.
W ramach wykładu zostanie zaprezentowany przykładowy przebieg obu testów.

Victoria Dunaeva – doktor nauk humanistycznych, socjolog, psycholog kliniczny, autor licznych artykułów w polskich i zagranicznych publikacjach naukowych na temat socjologii i psychologii zdrowia oraz innowacyjnej diagnostyki psychologicznej. Specjalizuje się w leczeniu zespołu stresu pourazowego, zespołu przewlekłego zmęczenia, pomaga odnaleźć podłoże psychologiczne chorób psychosomatycznych. Jest certyfikowanym terapeutą EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing - "Terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych") - nowoczesnej metody zalecanej przez Światową Organizację Zdrowia w pracy z traumami. Posiada 12-letnie doświadczenie jako wykładowca akademicki. Obecnie prowadzi wykłady i szkolenia w zakresie pozytywnej psychologii zdrowia, pozytywnej psychologii w miejscu pracy, zarządzania stresem, work-life balance. Jest dyplomowanym trenerem umiejętności psychospołecznych (Instytut Psychologii UW). W swojej pracy posługuje się trzema językami: polskim, rosyjskim i angielskim. Współzałożycielka i dyrektor "Activus Aspectus. Laboratorium Innowacyjne" z siedzibą w Warszawie - www.activus-aspectus.eu.

Paweł Polanicki - lekarz chorób wewnętrznych z ponad 30-letnim doświadczeniem pracy z pacjentami onkologicznymi, kardiologicznymi, internistycznymi, psychosomatycznymi. W swojej praktyce wykorzystuje holistyczne podejście do pacjenta. Stosuje metody medycyny konwencjonalnej i integralnej. Posiada dyplom z hipnoterapii. W kręgu jego zainteresowań jest medycyna wschodnia.

 

KUP BILET ONLINE na drugi dzień wykładów – 27 maja 2018 r. – 35 zł <kliknij>

KUP BILET ONLINE na dwa dni wykładów – 26 i 27 maja 2018 r. – 60 zł <kliknij>

 

Pawel Polanicki Viktoria Dunajeva